Zarząd Stowarzyszenia


Przewodniczący SKP: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW, Warszawa).
Wiceprzewodniczący SKP: ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa (KUL JP II, Lublin).
Sekretarz-skarbnik: ks. dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW, Warszawa).
Członkowie zarządu:
prof. dr hab. Anna Zellma (UWM Olsztyn),
ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO Opole).

Komisja Rewizyjna:
ks. dr Marek Korgul, dr Aneta Rayzacher-Majewska oraz ks. dr hab. Roman Buchta.

* * * * * * *

W latach 2012-2016 w skład Zarządu SKP wchodzili:
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ ("Ignatianum", Kraków).
Wiceprzewodniczący: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (KUL JP II).
Sekretarz-skarbnik: s. dr hab. Anna Walulik CSFN ("Ignatianum", Kraków).
Członkowie zarządu:
prof. dr hab. Anna Zellma (UWM Olsztyn),
ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO Opole).

Komisja Rewizyjna:
o. prof. Andrzej Potocki, ks. dr hab. Dariusz Kurzydło i ks. bp dr hab. Wojciech Osial.

Zarząd i Komisja SKP


Walne Zebranie SKP w Częstochowie - 19.09.2019 r. 
Od lewej: ks. dr Marek Korgul, ks. prof. Radosław Chałupniak, ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. Anna Zellma, ks. dr hab. Roman Buchta, dr Aneta Rayzacher-Majewska. Nieobecny: ks. prof. Kazimierz Misiaszek.

Zarząd SKP 2012-2016


Od lewej: ks. prof. Andrzej Kiciński,
o. prof. Zbigniew Marek, przewodniczący Zarządu,
ks. prof. Radosław Chałupniak, prof. Anna Zellma, 
s. prof. Anna Walulik, ks. prof. Roman Murawski, honorowy przewodniczący SKP (+2016).