Zarząd i Komisja Rewizyjna SKP
2021-2025


Przewodniczący: ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (Katowice)
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Anna Zellma (UWM Olsztyn)
Sekretarz-skarbnik: ks. dr Michał Borda (Sosnowiec)
Członkowie zarządu: ks. dr Jarosław Kowalczyk (Legnica),
ks. dr Paweł Kindracki (Siedlce)

Komisja Rewizyjna: dr Elżbieta Tkocz, dr Aneta Rayzacher-Majewska,
ks. dr hab. Mirosław Gogolik

Zarząd i Komisja Rewizyjna SKP


Walne Zebranie SKP w Częstochowie - 19.09.2019 r. 
Od lewej: ks. dr Marek Korgul, śp. ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. dr hab. Anna Zellma, ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ, dr Aneta Rayzacher-Majewska.
Nieobecny: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek.

Zarząd SKP 2012-2016


Od lewej: ks. prof. Andrzej Kiciński,
o. prof. Zbigniew Marek, przewodniczący Zarządu,
ks. prof. Radosław Chałupniak, prof. Anna Zellma, 
s. prof. Anna Walulik, ks. prof. Roman Murawski, honorowy przewodniczący SKP (+2016).