Historia Stowarzyszenia


21-22 września 2021 r. w Częstochowie

w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie przy ul. św. Barbary 41 odbyło się Walne Zebranie oraz Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich na temat: "Kościół a Młodzież: Młodzież w Kościele - Młodzież bez Kościoła".*******
19-20 września 2019 r. w Częstochowie

w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie ul. św. Barbary 41
odbyło się VIII. Walne Zebranie oraz Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
na temat: "Nauczanie religii w rzeczywistości zmediatyzowanej".

* * * * * * *

20-21 września 2018 r. w Częstochowie
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie ul. św. Barbary 41
odbyło się VII. Walne Zebranie oraz Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
na temat: "Nauczanie religii w perspektywie zmian programowych".

* * * * * * *

26-27 września 2017 - VI. Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. bpa Wojciecha Osiala.

* * * * * * *

20 września 2016 - podczas I Kongresu Teologii Praktycznej w Warszawie
odbyło się V. Walne Zebranie SKP, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia i Komisję rewizyjną.

Przewodniczącym SKP na lata 2016-2020 został 
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wiceprzewodniczącym został
ks. dr hab. Paweł Mąkosa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Stanowisko sekretarza-skarbnika objął
ks. dr hab. Dariusz Kurzydło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ponadto do zarządu weszli:
prof. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego.

Została również wybrana Komisja rewizyjna, w skład której weszli:
ks. dr Marek Korgul z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,
dr Aneta Rayzacher-Majewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ks. dr Roman Buchta z Uniwersytetu śląskiego.

* * * * * * *

22-23 września 2015 - IV. Walne Zebranie SKP
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. bpa Gerarda Kusza oraz ks. bpa Marka Mendyka, przew. Komisji Wychowania KEP.

* * * * * * *

23-24 września 2014 - III. Walne Zebranie SKP
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. bpa Henryka Tomasika, ks. bpa Damiana Muskusa
oraz ks. bpa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania KEP.

* * * * * * *

27-28 września 2013 - II. Walne Zebranie SKP
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. kard. Kazimierza Nycza
oraz ks. bpa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania KEP.

* * * * * * *

14-15 września 2012 - podczas Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. bpa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania KEP,
oraz ks. bpa Gerarda Kusza z Gliwic powstało Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.

Stowarzyszenie skupia wykładowców katechetyki wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce.

Pierwszym przewodniczącym został wybrany
ks. prof. Zbigniew Marek z Akademii "Ignatianum" w Krakowie.

Wiceprzewodniczącym został
ks. prof. Andrzej Kiciński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Stanowisko sekretarza-skarbnika objęła
s. dr Anna Walulik CSFN z Akademii "Ignatianum" w Krakowie.

Ponadto do zarządu weszli:
prof. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i ks. prof. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego.

Została również powołana Komisja rewizyjna, w skład której weszli:
prof. Andrzej Potocki OP z Uniwersytetu Warszawskiego,
ks. dr Wojciech Osial z Łowicza
oraz ks. dr Dariusz Kurzydło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich zostało zatwierdzone
podczas 357 posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w marcu 2012 r.