Historia Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


**********
18-21 września 2023 r. w Licheniu

w ramach II Kongresu Teologii Praktycznej pt. "Parafia jutra" odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich z udziałem ks. bpa Wojciecha Osiala - przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz ks. bpa Marka Mendyka.

***********
21-22 września 2022 r. w Porszewicach
w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej, Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice odbyło się Walne Zebranie oraz Seminarium Naukowe na temat: "Parafia jutra - wyzwania dla katechezy" z udziałem ks. bpa Wojciecha Osiala - przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz ks. bpa Marka Mendyka.

********
21-22 września 2021 r. w Częstochowie 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie przy ul. św. Barbary 41 odbyło się Walne Zebranie oraz Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich na temat: "Kościół a Młodzież: Młodzież w Kościele - Młodzież bez Kościoła". Podczas Walnego Zebrania SKP  wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym SKP na lata 2021-2025 został ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ.
Wiceprzewodniczącą została prof. dr hab. Anna Zellma.
Stanowisko sekretarza-skarbnika objął ks. dr Michał Borda.
Ponadto do zarządu weszli: ks. dr Jarosław Kowalczyk i ks. dr Paweł Kindracki.

Została również wybrana Komisja Rewizyjna, w skład której weszli: dr Elżbieta Tkocz, dr Aneta Rayzacher-Majewska i ks. dr hab. Mirosław Gogolik.

*********
19-20 września 2019 r. w Częstochowie
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie ul. św. Barbary 41 odbyło się VIII. Walne Zebranie oraz Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich na temat: "Nauczanie religii w rzeczywistości zmediatyzowanej".

*********
20-21 września 2018 r. w Częstochowie
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie ul. św. Barbary 41 odbyło się VII. Walne Zebranie oraz Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich na temat: "Nauczanie religii w perspektywie zmian programowych".

* * * * * * *
26-27 września 2017 - VI. Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie z udziałem ks. bpa Wojciecha Osiala.

* * * * * * *
20 września 2016 - podczas I Kongresu Teologii Praktycznej w Warszawie
odbyło się V. Walne Zebranie SKP, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym SKP na lata 2016-2020 został ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wiceprzewodniczącym został ks. dr hab. Paweł Mąkosa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Stanowisko sekretarza-skarbnika objął ks. dr hab. Dariusz Kurzydło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ponadto do zarządu weszli: prof. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego.

Została również wybrana Komisja rewizyjna, w skład której weszli: ks. dr Marek Korgul z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, dr Aneta Rayzacher-Majewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. dr Roman Buchta z Uniwersytetu Śląskiego.

* * * * * * *
22-23 września 2015 - IV. Walne Zebranie SKP
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie z udziałem ks. bpa Gerarda Kusza oraz ks. bpa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

* * * * * * *
23-24 września 2014 - III. Walne Zebranie SKP 
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie z udziałem ks. bpa Henryka Tomasika, ks. bpa Damiana Muskusa oraz ks. bpa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

* * * * * * *
27-28 września 2013 - II. Walne Zebranie SKP
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie z udziałem ks. kard. Kazimierza Nycza oraz ks. bpa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

* * * * * * *
14-15 września 2012 - podczas Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. bpa Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP
oraz ks. bpa Gerarda Kusza z Gliwic powstało Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.

Stowarzyszenie skupia wykładowców katechetyki wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce.

Pierwszym przewodniczącym został wybrany ks. prof. Zbigniew Marek z Akademii "Ignatianum" w Krakowie.
Wiceprzewodniczącym został ks. prof. Andrzej Kiciński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Stanowisko sekretarza-skarbnika objęła s. dr Anna Walulik CSFN z Akademii "Ignatianum" w Krakowie.
Ponadto do zarządu weszli: prof. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ks. prof. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego.

Została również powołana Komisja rewizyjna, w skład której weszli: prof. Andrzej Potocki OP z Uniwersytetu Warszawskiego, ks. dr Wojciech Osial z Łowicza oraz ks. dr Dariusz Kurzydło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich zostało zatwierdzone podczas 357. posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w marcu 2012 r.