Deklaracja

Wykładowców katechetyki zainteresowanych
zaangażowaniem w nasze Stowarzyszenie
zapraszamy do pobrania Deklaracji w wersji PDF (obok), jej wypełnienia i przesłania na adres Przewodniczącego: ks. prof. Kazimierz Misiaszek, Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa