Deklaracja

Wykładowców katechetyki zainteresowanych
zaangażowaniem w nasze Stowarzyszenie
zapraszamy do pobrania Deklaracji w wersji PDF (obok), wypełnienia i przesłania na adres:
Sekretarz SKP 
ks. dr Michał Borda
ul. Gospodarcza 14a, 41 – 214 Sosnowiec
stowarzyszeniekatechetykow@gmail.com