Katecheza
ciągle
się
odnawia

Jan Paweł II

Wiara, katecheza i katechetyka


"Katecheza jest wychowaniem wiary" (CT 18).
Wiara jest Bożym darem, ale też ludzkim zadaniem.
Katechetyka jest refleksją nad wychowaniem wiary,
nad tworzeniem właściwych warunków,
określaniem celów, treści i metod przekazu wiary.
Wiara wymaga NASZEGO zaangażowania! 

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.

O naszej działalności

RODZINA

Pierwszym środowiskiem, w którym
rozwija się wiara jest... rodzina.
Rodzice jako "pierwsi wychowawcy"
mówią o Bogu i pozwalają Go spotkać
w swoich słowach i czynach. 

PARAFIA

Wspólnota uczniów Jezusa, sprawująca liturgię,  jest podstawowym środowiskiem 
dla katechezy. Wiara jest tutaj  
głoszona, 
doświadczana i celebrowana.
Katecheza potrzebuje wspólnoty.

SZKOŁA

Szkoła, choć nie jest idealnym miejscem
katechezy, jednak przez nauczanie religii i inne spotkania duszpasterskie
ma szanse obudzić i rozwinąć wiarę.
Katecheza jest tam, gdzie są ludzie. 

Najnowsze publikacje katechetyczne

Na nasze publikacje składają się zarówno książki autorskie (monografie) i redakcyjne,
jak i artykuły naukowe ukazujące się w różnych czasopismach teologicznych i pedagogicznych.
Zachęcamy do ich lektury, a także do przemyśleń i dzielenia się z innymi. "Wiara rośnie, kiedy jest przekazywana!"