Katecheza
ciągle
się
odnawia

Jan Paweł II

Wiara, katecheza i katechetyka

„Proszę was, niech was nigdy nie znuży bycie katechetami. Nie prowadzenie lekcji. Nie, to nie to samo. Katecheza nie może być podobna do innych lekcji w szkole, ale musi być żywym doświadczeniem wiary, którą każdy z nas pragnie przekazać nowym pokoleniom. Oczywiście, musimy znaleźć jak najlepszy sposób na to, by przekaz wiary był dostosowany do wieku i przygotowania osób, które nas słuchają. Jednakże decydującą rolę odgrywa osobiste spotkanie z każdą z tych osób. Tylko osobiste spotkanie otwiera serce na przyjęcie pierwszego głoszenia i pragnienie wzrastania w życiu chrześcijańskim. (…) Nigdy nie zapominajcie, że celem katechezy, stanowiącej istotny etap ewangelizacji, jest doprowadzenie do spotkania z Jezusem Chrystusem, aby On w nas wzrastał“.

Papież Franciszek na Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym, 
10 września 2022 r. (Vatican Media)

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.

O naszej działalności

RODZINA

Jako naturalne miejsce, w którym wiara może być przeżywana prosto i spontanicznie, rodzina jest orędziem wiary. Ma ona szczególny przywilej: przekazuje Ewangelię, zakorzeniając ją w kontekście najgłębszych wartości ludzkich.

PARAFIA

Parafia jest zwyczajnym środowiskiem, w którym rodzi się i wzrasta wiara. Stanowi więc bardzo odpowiednią przestrzeń wspólnotową do tego, by realizowana w niej posługa Słowa była równocześnie nauczaniem, wychowaniem i żywym doświadczeniem. 

SZKOŁA

Tym, co nauczaniu religii w szkole nadaje szczególną cechę, jest fakt, że jest ono wezwane do przeniknięcia na obszar kultury oraz wejścia w relacje z innymi dziedzinami wiedzy. Jako oryginalna forma posługi Słowa nauczanie religii w szkole uobecnia Ewangelię w systematycznym i krytycznym osobistym procesie przyswojenia kultury. 

Najnowsze publikacje katechetyczne

Na nasze publikacje składają się zarówno książki autorskie (monografie) i redakcyjne,
jak i artykuły naukowe ukazujące się w różnych czasopismach teologicznych i pedagogicznych.
Zachęcamy do ich lektury, a także do przemyśleń i dzielenia się z innymi. "Wiara rośnie, kiedy jest przekazywana!"