Stowarzyszenie Katechetyków Polskich 2022

Spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich 
w dniach 20-22 września 2022 r. w Porszewicach k. Pabianic.

Jedność w wielości

Jest w nas wspólne pragnienie: aby katecheza w Polsce
pięknie się rozwijała, służąc Bogu i ludziom.
Dzielimy się naszymi doświadczeniami,
wspieramy w naukowych dociekaniach i awansach :)

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie honorowi:
kard. dr Kazimierz NYCZ, Warszawa
bp prof. dr hab. Antoni DŁUGOSZ, Częstochowa
ks. prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ, Toruń, UMK
ks. prof. dr hab. Stanisław KULPACZYŃSKI, Lublin, KUL JP II
s. dr Barbara PILLAR
s. prof. Czesława Margarita SONDEJ

Członkowie zwyczajni: lista po aktualizacji w dniu 10 kwietnia 2024 r.
Ewentualne korekty i braki prosimy zgłaszać na adres: stowarzyszeniekatechetykow@gmail.com 

- mgr lic. Aleksandra BAŁONIAK (Poznań, Kraków)

- ks. dr hab. Rafał BEDNARCZYK, prof. UKSW (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie)

- ks. dr hab. Adam BIELINOWICZ, prof. UWM (Wydział Teologii UWM w Olsztynie) 

- dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu)

- ks. dr Michał BORDA (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- dr Joanna BOROWICZ (Instytut Teologiczny w Siedlcach) 

- ks. dr Damian BRODA (katecheta w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie)

- ks. dr hab. Roman BUCHTA, prof. UŚ (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- ks. dr hab. Roman CEGLAREK (Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne - WIT Częstochowa)

- o. dr hab. Mirosław CHMIELEWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

- ks. mgr lic. Radosław CZERWIŃSKI (szkoła doktorska, Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

- ks. dr hab. Wojsław CZUPRYŃSKI (Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

- s. dr Grażyna Weronika DRYL OSU (Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni)

- ks. mgr lic. Łukasz DZIEDZIC (doktorant KUL, archidiecezja przemyska)  

- dr Kamilla FREJUSZ (Akademia Katolicka w Warszawie)

- ks. dr Krzysztof GAŁAN (dyrektor Wydziału Katechetycznego, Lublin)

- ks. dr hab. Mirosław GOGOLIK, prof. UAM (WT UAM Poznań)

- ks. dr hab. Piotr Tomasz GOLISZEK, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- o. dr Emilian GOŁĄBEK OFM (Wrocław) 

- ks. mgr lic. Leszek JAKONIUK (Akademia Katolicka w Warszawie, Instytut Teologii w Białymstoku)

- ks. mgr lic. Szymon JAKÓB (szkoła doktorska, Wydział Teologii Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- ks. dr hab. Waldemar JANIGA (WSD w Przemyślu, UPJPII w Krakowie)

- s. dr Gabriela JANIKULA ASC (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie)

- ks. dr Andrzej JASNOS (Wydział Teologiczny, Sekcja UPJPII w Tarnowie)

- ks. dr Michał JĘDRZEJSKI (katecheta w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)

- ks. dr Robert KACZMAREK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższe Seminarium Duchowne pw. św. Bonawentury Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce w Katowicach - Panewnikach )

- ks. dr hab. Andrzej KICIŃSKI, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

- ks. dr hab. Andrzej KIELIAN (UPJPII w Krakowie)

- ks. dr Paweł KINDRACKI (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II, Instytut Teologiczny w Siedlcach)

- s. dr hab. Anna KLICH OSU (UPJPII w Krakowie)

- ks. prof. dr hab. Jan KOCHEL (Instytut Nauk Teologicznych - Uniwersytet Opolski)

- mgr lic. Elżbieta KONDRAK (Kielce)

- dr Maria KONDZIOR (Sekcja Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku)

- ks. dr hab. Tomasz KOPICZKO (UKSW Warszawa) 

- ks. dr Marek KORGUL (PWT Wrocław, WSD Diecezji Świdnickiej, WSD Diecezji Legnickiej)

- ks. dr hab. Jerzy KOSTORZ, prof. (WT Uniwersytetu Opolskiego)

- ks. dr Jarosław KOWALCZYK (PWT Wrocław)

- ks. dr Marek KOWALCZYK (proboszcz w Orłowie k. Inowrocławia, archidiecezja gnieźnieńska)

- ks. dr Jakub KUCHTA (katecheta w I LO w Tarnowie)

- ks. dr hab. Dariusz KURZYDŁO (WT UKSW w Warszawie)

- ks. dr Mariusz KUŹNIAR (Dyrektor narodowy Referatu katechetycznego przy Konferencji Episkopatu Czech)

- ks. dr Wojciech LECHÓW (Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze, Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wielkopolskim)

- dr Katarzyna LEMEK (Uniwersytet Szczeciński)

- ks. prof. dr hab. Stanisław ŁABENDOWICZ (KUL Lublin)

- dr Katarzyna MACIEJEWSKA (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu)

- bp prof. dr hab. Janusz MASTALSKI (Kraków)

- ks. dr Radosław MAZUR (Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, WSD Koszalin, WSD Paradyż)

- ks. prof. dr hab. Paweł MĄKOSA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- bp dr Marek MENDYK (biskup świdnicki)

- ks. dr Krzysztof MIELNICKI (Akademia Katolicka w Warszawie)

- ks. prof. dr hab. Kazimierz MISIASZEK (WT UKSW Warszawa)

- dr Elżbieta MŁYŃSKA (wiceprezes Stowarzyszenia Mess'AJE Polska)

- ks. dr Damian MROCZKOWSKI (PWT Wrocław, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy)

- ks. dr Rafał MUDA (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej)

- ks. dr Paweł NOWATKOWSKI (Republika Czeska)

- ks. prof. dr hab. Andrzej OFFMAŃSKI (WT Uniwersytetu Szczecińskiego)

- prof. dr hab. Elżbieta OSEWSKA (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)

- bp dr hab. Wojciech OSIAL (WSD w Łowiczu – Akademia Katolicka w Warszawie) 

- ks. prof. dr hab. Tadeusz PANUŚ (UPJPII w Krakowie)

- ks. mgr lic. Tomasz PĄZIK (szkoła doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. mgr lic. Piotr PIERZCHAŁA (WSD DW-P)

- ks. dr Paweł PŁACZEK (Uniwersytet Szczeciński) 

- ks. dr Łukasz PRZYBYLSKI (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej)

- ks. mgr lic. Tomasz RAĆKOS SDS (Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie)

- dr hab. Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA (WT UKSW Warszawa)

- ks. dr Roman SĘKALSKI (WSD w Łowiczu)

- ks. dr Łukasz SIMIŃSKI (WSD w Pelplinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

- ks. dr Bogdan SKŁODOWSKI (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  Instytut Teologiczny w Białymstoku)

- ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu)

- ks. dr Krzysztof SOSNA (WT UŚ Katowice)

- ks. dr hab. Piotr SROCZYŃSKI, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

- dr Magdalena STACH-HEJOSZ (WT UŚ Katowice)

- ks. prof. dr hab. Józef STALA (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

- dr Beata STYPUŁKOWSKA (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie)

- ks. prof. dr hab. Jan SZPET (Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w Poznaniu i w Kazimierzu Biskupim)

- o. mgr lic. Zbigniew SZULCZYK SJ (bez wykładów)

- dr Elżbieta TKOCZ (Katowice)

- ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK (UKSW, WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej) 

- dr Natalia WALKOWIAK (UPJPII w Krakowie)

- s. dr hab. Anna WALULIK, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)

- ks. dr Mariusz WOJNOWSKI (dyrektor Wydziału Katechetycznego, Toruń)

- ks. dr Marcin WOJTASIK (Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź)

- ks. dr Albert WOŁKIEWICZ (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej)

- s. dr hab. Halina WROŃSKA, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. dr Jakub WYROZĘBSKI (Siedlce, diecezjalny wizytator katechezy)

- ks. prof. dr hab. Marian ZAJĄC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. mgr lic. Mateusz ZAJĄC (doktorant KUL, diecezja świdnicka)

- ks. dr Grzegorz Jerzy ZAKRZEWSKI (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

- ks. dr Andrzej ZANIEWSKI (Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko - Kamieńskiej)

- prof. dr hab. Anna ZELLMA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii)

- ks. dr Jacek ZJAWIN (Wydział Teologiczny UAM Poznań)


Odeszli do Pana:
- ks. prof. dr hab. Marian JAKUBIEC, Kraków (+2014)
- ks. prof. dr hab. Roman MURAWSKI, Warszawa, WT UKSW (+2016)
- o. Kryspin Zygmunt KACPRZAK OFM, Austria (+2017)
- o. prof. dr hab. Andrzej POTOCKI OP, Warszawa, UW (+2018)
- ks. dr Bronisław TWARDZICKI, Przemyśl (+2020)
- ks. prof. dr hab. Radosław CHAŁUPNIAK, Opole, WT UO (+2020)
- ks. dr Artur FILIPIAK, Poznań, WT UAM (+2020)
- bp dr Gerard KUSZ, Gliwice (+2021)
- dr Michał MAŁEK, Warszawa (+2022)
- ks. prof. dr hab. Zbigniew MAREK, Kraków (+2024)