Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
2022

Spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich w dniach 20-22 września 2022 r. w Porszewicach k. Pabianic.

Jedność w wielości

Jest w nas wspólne pragnienie: aby katecheza w Polsce
pięknie się rozwijała, służąc Bogu i ludziom.
Dzielimy się naszymi doświadczeniami,
wspieramy w naukowych dociekaniach i awansach :)

Ach to... RODO!

W związku z wytycznymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Państwa dane osobowe znajdujące się w bazie danych Zarządu SKP
są przetwarzane jedynie w celu przesyłania informacji na temat posiedzeń i zebrań Zarządu SKP, spotkań wszystkich członków SKP oraz konferencji.
Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i osoby postronne nie mają dostępu do Państwa danych,
a także nie przekazujemy ich nikomu i nie korzystamy z nich w celach marketingowych.
Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
prosimy o dostarczenie wniosku następującej treści do Przewodniczącego SKP:
„Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych: {imię i nazwisko, e-mail} zgromadzonych przez Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.
Proszę o natychmiastowe ich usunięcie i zaprzestanie przesyłania informacji dotyczących posiedzeń i zebrań Zarządu SKP,
spotkań wszystkich członków SKP oraz konferencji”.
Z poważaniem - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek


Członkowie Stowarzyszenia


 Członkowie honorowi:

kard. dr Kazimierz NYCZ, Warszawa
bp prof. dr hab. Antoni DŁUGOSZ, Częstochowa
ks. prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ, Toruń, UMK
ks. prof. dr hab. Stanisław KULPACZYŃSKI, Lublin, KUL JP II
s. dr Barbara PILLAR
s. prof. Czesława Margarita SONDEJ


 Członkowie zwyczajni:
 lista po aktualizacji w dniu 24 czerwca 2023 r.
Ewentualne korekty i braki prosimy zgłaszać na adres: stowarzyszeniekatechetykow@gmail.com 


- mgr lic. Aleksandra BAŁONIAK (Poznań, Kraków)

- ks. dr hab. Rafał BEDNARCZYK, prof. UKSW (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie)

- ks. dr hab. Adam BIELINOWICZ, prof. UWM (Wydział Teologii UWM w Olsztynie) 

- dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu)

- ks. dr Michał BORDA (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- dr Joanna BOROWICZ (Instytut Teologiczny w Siedlcach) 

- ks. dr Damian BRODA (katecheta w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie)

- ks. dr hab. Roman BUCHTA, prof. UŚ (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- ks. dr hab. Roman CEGLAREK (Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne - WIT Częstochowa)

- ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

- ks. mgr lic. Radosław CZERWIŃSKI (szkoła doktorska, Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

- ks. dr hab. Wojsław CZUPRYŃSKI (Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

- s. dr Grażyna Weronika DRYL OSU (Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni)

- dr Kamila FREJUSZ (Akademia Katolicka w Warszawie)

- ks. dr Krzysztof GAŁAN (dyrektor Wydziału Katechetycznego, Lublin)

- ks. dr hab. Mirosław GOGOLIK, prof. UAM (WT UAM Poznań)

- ks. dr hab. Piotr Tomasz GOLISZEK, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. mgr lic. Leszek JAKONIUK (Akademia Katolicka w Warszawie, Instytut Teologii w Białymstoku)

- ks. mgr lic. Szymon JAKÓB (szkoła doktorska, Wydział Teologii Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- ks. dr hab. Waldemar JANIGA (WSD w Przemyślu, UPJPII w Krakowie)

- s. dr Gabriela JANIKULA ASC (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie)

- ks. dr Andrzej JASNOS (Wydział Teologiczny, Sekcja UPJPII w Tarnowie)

- ks. dr Michał JĘDRZEJSKI (katecheta w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)

- ks. dr Robert KACZMAREK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższe Seminarium Duchowne pw. św. Bonawentury Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce w Katowicach - Panewnikach )

- ks. dr hab. Andrzej KICIŃSKI, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

- ks. dr hab. Andrzej KIELIAN (UPJPII w Krakowie)

- ks. dr Paweł KINDRACKI (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II, Instytut Teologiczny w Siedlcach)

- s. dr hab. Anna KLICH OSU (UPJPII w Krakowie)

- ks. prof. dr hab. Jan KOCHEL (Instytut Nauk Teologicznych - Uniwersytet Opolski)

- mgr lic. Elżbieta KONDRAK (Kielce)

- dr Maria KONDZIOR (Sekcja Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku)

- ks. dr hab. Tomasz KOPICZKO (UKSW Warszawa) 

- ks. dr Marek KORGUL (PWT Wrocław, WSD Diecezji Świdnickiej, WSD Diecezji Legnickiej)

- ks. dr hab. Jerzy KOSTORZ, prof. (WT Uniwersytetu Opolskiego)

- ks. dr Jarosław KOWALCZYK (PWT Wrocław)

- ks. dr Marek KOWALCZYK (proboszcz w Orłowie k. Inowrocławia, archidiecezja gnieźnieńska)

- ks. dr Jakub KUCHTA (katecheta w I LO w Tarnowie)

- ks. dr hab. Dariusz KURZYDŁO (WT UKSW w Warszawie)

- ks. dr Mariusz KUŹNIAR (Dyrektor narodowy Referatu katechetycznego przy Konferencji Episkopatu Czech)

- ks. dr Wojciech LECHÓW (Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze, Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wielkopolskim)

- dr Katarzyna LEMEK (Uniwersytet Szczeciński)
- ks. prof. dr hab. Stanisław ŁABENDOWICZ (KUL Lublin)

- dr Katarzyna MACIEJEWSKA (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu)

- ks. prof. dr hab. Zbigniew MAREK (Akademia Ignatianum w Krakowie)

- bp prof. dr hab. Janusz MASTALSKI (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

- ks. dr Radosław MAZUR (Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, WSD Koszalin, WSD Paradyż)

- ks. prof. dr hab. Paweł MĄKOSA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- bp dr Marek MENDYK (biskup świdnicki)

- ks. dr Krzysztof MIELNICKI (Akademia Katolicka w Warszawie)

- ks. prof. dr hab. Kazimierz MISIASZEK (WT UKSW Warszawa)

- dr Elżbieta MŁYŃSKA (wiceprezes Stowarzyszenia Mess'AJE Polska)

- ks. dr Damian MROCZKOWSKI (PWT Wrocław, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy)

- ks. dr Rafał MUDA (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej)

- ks. dr Paweł NOWATKOWSKI (Republika Czeska)

- ks. prof. dr hab. Andrzej OFFMAŃSKI (WT Uniwersytetu Szczecińskiego)

- prof. dr hab. Elżbieta OSEWSKA (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)

- bp dr hab. Wojciech OSIAL (WSD w Łowiczu – Akademia Katolicka w Warszawie) 

- ks. prof. dr hab. Tadeusz PANUŚ (UPJPII w Krakowie)

- ks. mgr lic. Tomasz PĄZIK (szkoła doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. mgr lic. Piotr PIERZCHAŁA (WSD DW-P)

- ks. dr Paweł PŁACZEK (Uniwersytet Szczeciński) 

- ks. dr Łukasz PRZYBYLSKI (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej)

- ks. mgr lic. Tomasz RAĆKOS SDS (Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie)

- dr Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA (WT UKSW Warszawa)

- ks. dr Roman SĘKALSKI (WSD w Łowiczu)

- ks. dr Łukasz SIMIŃSKI (WSD w Pelplinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

- ks. dr Bogdan SKŁODOWSKI (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku)

- ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu)

- ks. dr Krzysztof SOSNA (WT UŚ Katowice)

- ks. dr hab. Piotr SROCZYŃSKI, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

- ks. prof. dr hab. Józef STALA (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

- dr Beata STYPUŁKOWSKA (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie)

- ks. prof. dr hab. Jan SZPET (Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w Poznaniu i w Kazimierzu Biskupim)

- o. mgr lic. Zbigniew SZULCZYK SJ (bez wykładów)

- dr Elżbieta TKOCZ (Katowice)

- ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK (UKSW, WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej)

- s. dr hab. Anna WALULIK, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)

- ks. dr Mariusz WOJNOWSKI (dyrektor Wydziału Katechetycznego, Toruń)

- ks. dr Marcin WOJTASIK (Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź)

- ks. dr Albert WOŁKIEWICZ (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej)

- s. dr hab. Halina WROŃSKA, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. prof. dr hab. Marian ZAJĄC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

- ks. dr Grzegorz Jerzy ZAKRZEWSKI (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

- ks. dr Andrzej ZANIEWSKI (wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie)

- prof. dr hab. Anna ZELLMA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii)

- ks. dr Jacek ZJAWIN (Wydział Teologiczny UAM Poznań)Odeszli do Pana:
- ks. prof. dr hab. Marian JAKUBIEC, Kraków (+2014)
- ks. prof. dr hab. Roman MURAWSKI, Warszawa, WT UKSW (+2016)
- o. Kryspin Zygmunt KACPRZAK OFM, Austria (+2017)
- o. prof. dr hab. Andrzej POTOCKI OP, Warszawa, UW (+2018)
- ks. dr Bronisław TWARDZICKI, Przemyśl (+2020)
- ks. prof. dr hab. Radosław CHAŁUPNIAK, Opole, WT UO (+2020)
- ks. dr Artur FILIPIAK, Poznań, WT UAM (+2020)
- bp dr Gerard KUSZ, Gliwice (+2021)
- dr Michał MAŁEK, Warszawa (+2022)