Odeszła Renia GrochowskaW ostatni poniedziałek do Domu Dobrego Taty odeszła 
Renia Grochowska, Mama i Katechetka,
oddana także polskiej i kulowskiej katechetyce.Łączymy się z  najbliższymi, mężem, dziećmi, przyjaciołmi.. RIP.Wielkanoc AD 2020

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

w jakże odmiennej od dotychczasowej rzeczywistości świętujemy największe Tajemnice naszego zbawienia. Wierzymy jednak, że Jezus Chrystus jest Panem śmierci i życia i potrafi nas wyprowadzić nawet z największej niedoli. Powierzamy mu więc nasze życie, prosząc, aby wciąż był z nami i ustrzegł nas od wszelkiego zła.

Niech świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego utrwali w nas więź rodzinną i wspólnotową oraz doda nadziei na zwycięstwo dobra nad złem. Pokój Wam!

ks. prof.dr hab. Kazimierz Misiaszek

Przewodniczący SKP

Rok 2012 przed domem rekolekcyjnym w Częstochowie

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.

Godne polecenia...Zachęcamy do lektury nowej książki ks. Andrzeja Jasnosa, pt. Mój Bóg. Obraz Boga u współczesnej młodzieży. Studium katechetyczne... o młodych, katechezie i wartościowych badaniach.

O nowych dokumentach...


- Ks. Albert Wołkiewicz, „Program nauczania” czy „program do uczenia się” religii?

- Ks. Jan Szpet, Założenia nowych dokumentów katechetycznych

- Anna Zellma, Nowe dokumenty programowe nauczania religii w warsztacie pracy metodycznej katechety

 - Ks. Jarosław Kowalczyk, Ks. Marek Korgul, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie w kontekście nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

-  Aneta Rayzacher-Majewska, Jak przeprowadzić pomiar dydaktyczny z religii?

 - Michał Małek, Wykorzystanie mediów na katechezie po wprowadzeniu Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 

Boże Narodzenie AD 2019

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granicę nieskończony…”

Wielce Szanowni Członkowie
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
stajemy po raz kolejny zdumieni nad tajemnicą Betlejemskiej Nocy. W małym Dziecięciu odkrywamy wielkiego Boga, który z miłości uniżył samego siebie, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. 
W pasterzach odkrywamy wartości ubóstwa, kształtujące w nas otwarcie na wszystkich potrzebujących. 
W Mędrcach dostrzegamy pokorę, wzywającą nas do uznania prawdy, która jest ponad nami, i głoszenia ją światu.
Życzę w imieniu Zarządu SKP błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości spotkań rodzinnych oraz bogatego w Boże łaski 2020 roku.

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Nasze ostatnie sympozjum:
Media i nauczanie religii


W gościnnym Seminarium Duchownym w Częstochowie
podjęliśmy bardzo aktualny temat odniesień katechezy
do sytuacji współczesnej, w której dominuje elektronika.

Owoce spotkania w najbliższych "Studiach Katechetycznych" - zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Adres internetowy:  https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sk

Konferencje i sympozja katechetyczne 2019


Jesień 2019 roku okazała się obfita w różne spotkania, prelekcje i warsztaty katechetyczne. Katechetyków gościły:
Olsztyn ("W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja"), Kraków ("Co dalej z lekcją religii w szkole?"), Warszawa (konferencja katechetów specjalnych), Lublin ("Medycyna personalizowana dla katechetów i nauczycieli"), Toruń ("Religia w sieci - szansa czy zagrożenie?"), Koszalin ("Edukacja, wychowanie i duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań", Częstochowa ("Eucharystia - tajemnica wyznawana na katechezie"). 

Zachęcamy Organizatorów do ubiegania się o patronat naszego Stowarzyszenia
oraz zapraszania gości z różnych ośrodków naukowych – godne to i naukowo wyróżnione!

Nasze kolejne spotkanie


odbędzie się 22-23 września 2020 r. (wtorek-środa)
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie,
ul. św. Barbary 41 
i poświęcone będzie młodzieży
w Kościele. Przewidujemy obecność katechetyków
z kilku krajów europejskich. Szczegóły wkrótce :)