Narodzenie Pańskie A.D. 2020


Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
Boże Narodzenie w tym roku jakże inne w specyficznych okolicznościach, ale przecież wciąż takie samo w swej istocie: pełne uzdrawiającej wszystko miłości, niezachwianej nadziei i żywej wiary, że w Jezusie Chrystusie jest pełnia naszego życia. Tę prawdę nieśmy w naszym nauczaniu, aby Dobra Nowina wciąż była głoszona dla duchowego umocnienia człowieka.
Bądźmy razem w serdecznej bliskości w rodzinie, w solidarnej pamięci o sobie i odbiorcach naszego nauczania. 
Niech Nowonarodzony Pan dodaje nam otuchy i obdarza duchem radości z tajemnicy Jego przyjścia.

W imieniu Zarządu SKP,
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB, przewodniczący

Multimedialny kalendarz na Adwent

"Przeżywaj z całą rodziną ADWENT - propozycja wirtualnego kalendarza adwentowego opracowana przez Wydział Katechetyczny w Katowicach. Niezwykły dźwięk (ponad 100 tyś, wejść) i zaangażowanie rodzin”.
Link: holyweek.plProjekt „Holyweek – Rodzinny Kalendarz Adwentowy” jest całościową propozycją rodzinnego przeżycia czasu Adwentu opracowaną przez Wydział Katechetyczny w Katowicach. W ramach jego funkcjonowania dostępne są następujące moduły:

Roraty online o 6:45 i 18:00 na podstawie materiałów Małego Gościa Niedzielnego o Eucharystii pt.: „Cud nad cudami” wraz ze słuchowiskami dla rodziców i dzieci. Uczestnicy rorat mają szansę zbierać wirtualne obrazki przy pomocy czterocyfrowych kodów ogłaszanych podczas rorat lub na poszczególną prośbę uczestników, którzy włączyli się w roraty we własnej parafii.
„Czas dla nas” – rodzinne postanowienie adwentowe na każdy dzień
„Miernik światła” – propozycja czynienia dobra na każdy dzień
„Księga tradycji” – opisuje symbolikę Adwentu oraz związane z nim zwyczaje
Konkurs z ciekawymi nagrodami dla zarejestrowanych uczestników
Projekt Holyweek jest także bogatą bazą materiałów pomocnych do przeprowadzenia katechezy online. Zachęcamy do zobaczenia jego zapowiedzi graficznej; zaproszenia do jego realizacji uczestniczących w nim rodzin oraz odwiedzin na stronie Holyweek.pl.

Odszedł
ks. prał. Tadeusz Biały


W czwartek, 5 listopada br., w wieku 67 lat zmarł ks. prał. Tadeusz Biały,
archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, redaktor przemyskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela, gremialny kanonik Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu i w parafii pw. św. Leonarda w Turbii (diec. sandomierska):

w sobotę, 7 listopada 2020 r.: 

  • Msza święta w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godz. 10.00 w intencji zmarłego Księdza Prałata

w niedzielę, 8 listopada 2020 r.:

  • MSZA ŚWIĘTA pogrzebowa w parafii pw. św. Leonarda w Turbii (diec. sandomierska) o godz. 14.00. Po niej pochówek na miejscowym cmentarzu.

Radio FARA przeprowadzi transmisję radiowo-telewizyjną zarówno z Przemyśla, jak i z Turbii.


Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Odszedł ks. dr Artur Filipiak


W Poznaniu w nocy 2 listopada zmarł ks. dr Artur Filipiak, przez lata redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”. Miał 45 lat.


Ks. Artur Filipiak urodził się w Szamocinie, Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rogoźnie. Był kapłanem archidiecezji poznańskiej, absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i jego wykładowcą.

Przyjaźniliśmy się, mimo iż byłem od Niego o 14 lat starszy. Lubił ludzi i był otwarty na każdego człowieka. Był mądry, inteligentny i pracowity – wspomina bp Szymon Stułkowski.
Zbliżył nas Wiedeń, gdzie Artur, podobnie jak ja, studiował. Promotor Jego pracy doktorskiej, profesor Martin Jägle, powiedział podczas uroczystości wręczenia dyplomu doktorskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim: Ksiądz Artur był najlepszym doktorantem jakiego miałem. Wszystkim profesorom życzę takiego studenta, ale niestety, to ja już go miałem – mówi KAI poznański biskup pomocniczy.
Zapewnia też, że wiele nauczył się od młodszego kolegi. Będzie nam Ciebie, Arturze, brakowało. W duszpasterstwie, na Wydziale Teologicznym UAM, w Kurii, wśród nauczycieli religii i dyrektorów szkół – mówi bp Stułkowski. Pomagał zranionym przez Kościół.

W 2020 r. ks. Filipiak zaangażował się w tworzenie Regionalnego punktu konsultacyjnego dla osób zranionych w Kościele. Był całkowicie oddany tej inicjatywie, dbał o każdy najdrobniejszy szczegół. Cieszył się, że ludzie świeccy będą mogli przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną – wyjaśnia ks. Maciej Szczepaniak.

Ks. Filipiak był dyrektorem Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej. Nie stronił tam od trudnych zadań, był lubiany przez katechetów, których sam wcześniej uczył na uniwersytecie – wspomina rzecznik archidiecezji poznańskiej.

Regularnie publikował homilie w „Bibliotece Kaznodziejskiej”. W ostatnich latach z oddaniem opiekował się osobą niepełnosprawną cierpiącą na ciężką chorobę neurologiczną, chorym towarzyszył także na rekolekcjach.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 i 7 listopada: 

- piątek 6 listopada br.:

  • Wprowadzenie i Msza św. o godz. 19.00 w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu

- sobota 7 listopada br.:

  • Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00 w parafii pw. św. Wita w Rogoźnie. Przed Mszą św., o godz. 11.30, modlitwa różańcowa;
Pogrzeb na cmentarzu parafialnym po Mszy św.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.


41. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Nowa epoka polskiej katechezy


20.11.2020 (piątek) godz. 16.00-20.00

Sympozjum odbędzie się w formule on-line za pomocą aplikacji Zoom

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ


       Prowadzący: ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

16.00-16.15 Otwarcie sympozjum

16.15 – 16.45 – Geneza nowego Dyrektorium o Katechizacji (ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL)

16.45 – 17.15 Główne idee nowego Dyrektorium o Katechizacji (prof. dr hab. Anna Zellma, UWM OIsztyn)

17.15 – 17.45 Założenia Podstawy programowej katechezy z 2018 roku (ks. dr hab. Waldemar Janiga, UPJPII Kraków)

17.45-18.00 Przerwa

 Prowadzący: ks. prof. dr hab. Marian Zając

18.00-18.30 Wytyczne Programu nauczania religii z 2018 roku (ks. dr Jarosław Kowalczyk, PWT Wrocław)

18.30-19.00 Covid-19 jako wyzwanie dla katechezy szkolnej (dr Joanna Staniś-Rzepka, UAM Poznań)

19.00-19.30 Katecheza parafialna dzieci i młodzieży w czasie pandemii (ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL, ks. dr Łukasz Simiński, UMK Toruń, ks. dr Damian Broda, Cieszyn)

19.30-20.00 Dyskusja

20.00 Zakończenie sympozjum


Odszedł ks. prał. dr Bronisław Twardzicki

W dniu 29 sierpnia 2020 r. w wieku 91 lat odszedł do Domu Ojca ks. prał. dr Bronisław Twardzicki,
zasłużony wykładowca i teoretyk katechetyki,
wieloletni profesor WSD w Przemyślu
oraz pracownik Kurii i Sądu Metropolitalnego w Przemyślu.

Pogrzeb odbył się 2 września w Warzycach (diecezja rzeszowska).

„Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… NADZIEI, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie. Cenię sobie to życie, bo jest ono szkołą nieba. Nawet Bóg zechciał „zapisać się” do tej szkoły – Jezus narodził się i żył jako człowiek. Cenię sobie to życie, bo ono przygotowuje mnie do wieczności. Niektórzy mówią, że w niebie będzie nudno, a ja im odpowiadam: „A co to jest nuda?” Nie nudziłem się od wielu, wielu lat. Nie dlatego, że jestem jakimś pracoholikiem, ale dlatego że życie z Bogiem w żaden sposób nie jest nudne. Jest przygodą nie do opisania. Zawsze coś się znajdzie do zrobienia. Zawsze mogę coś poczytać, czegoś nowego się nauczyć. Zawsze mogę wyjść do ludzi, by z nimi porozmawiać, by ucieszyć się nimi, by dzielić z nimi radości i cierpienia. Jeśli brakuje wiary, życie jest nudne, jeśli jest ta wiara, jeśli troszczę się o tę wiarę, poznaję ją i rozwijam, to nie ma nudy! Trzeba przestać się nudzić i zacząć żyć, bo w niebie będziemy żyć całą pełnią”

/Fragment  listu ks. prof. Radosława Chałupniaka, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego na święto św. Szczepana, 26 grudnia 2019/Szanowni i Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

  23 czerwca b.r. odszedł do Domu Ojca Ksiądz prof. dr hab. Radosław Chałupniak. Pożegnaliśmy Go w czasie uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 26 i 27 czerwca b.r. Dziękowaliśmy za dar Jego życia, kapłaństwa i pracy naukowej na rzecz katechezy w Polsce oraz prosiliśmy o dar Życia w Obecności Zmartwychwstałego. W gronie polskich katechetyków był osobą znaną i cenioną. Wnosił wiele dobra, życzliwości, mądrości, radości – jako człowiek, przyjaciel, kolega, profesor, członek zarządu SKP.

  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy łącząc się w bólu ze wspólnotą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, przesłali listy kondolencyjne oraz włączyli się w inicjatywę odprawienia Mszy Świętych gregoriańskich w miesiącu lipcu i sierpniu.

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Odszedł ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

Dzisiaj (23 czerwca) w nocy odszedł do Domu Dobrego Taty nasz Przyjaciel, Kapłan, Profesor, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. RIP.
W święto św. Szczepana 2019 roku, w liście uczelni adresowanym do parafii diec. opolskiej, podzielił się poruszającym świadectwem:
"Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… nadziei, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie".

Szczegóły dotyczące pogrzebu:
Eksportacja – piątek, 26 VI 2020 r. godz. 18.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy koło Opola;
Pogrzeb – sobota, 27 VI 2020 r. godz. 10.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy;
Msza św. żałobna – poniedziałek, 29 VI 2020 r. godz. 18.00. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, ul. Drzymały 1.

Katechetycy wybierający się na uroczystości pogrzebowe śp. ks. Radka, proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny z ks. dr hab. Jerzym Kostorzem, prof. UO
e-mail.: jkostorz@poczta.onet.pl
kom.: +48 664 477 422

Odeszła Renia GrochowskaW ostatni poniedziałek do Domu Dobrego Taty odeszła 
Renia Grochowska, Mama i Katechetka,
oddana także polskiej i kulowskiej katechetyce.Łączymy się z  najbliższymi, mężem, dziećmi, przyjaciółmi. RIP.Wielkanoc AD 2020

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

w jakże odmiennej od dotychczasowej rzeczywistości świętujemy największe Tajemnice naszego zbawienia. Wierzymy jednak, że Jezus Chrystus jest Panem śmierci i życia i potrafi nas wyprowadzić nawet z największej niedoli. Powierzamy mu więc nasze życie, prosząc, aby wciąż był z nami i ustrzegł nas od wszelkiego zła.

Niech świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego utrwali w nas więź rodzinną i wspólnotową oraz doda nadziei na zwycięstwo dobra nad złem. Pokój Wam!

ks. prof.dr hab. Kazimierz Misiaszek

Przewodniczący SKP

Rok 2012 przed domem rekolekcyjnym w Częstochowie

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.

Godne polecenia...Zachęcamy do lektury nowej książki ks. Andrzeja Jasnosa, pt. Mój Bóg. Obraz Boga u współczesnej młodzieży. Studium katechetyczne... o młodych, katechezie i wartościowych badaniach.

O nowych dokumentach...


- Ks. Albert Wołkiewicz, „Program nauczania” czy „program do uczenia się” religii?

- Ks. Jan Szpet, Założenia nowych dokumentów katechetycznych

- Anna Zellma, Nowe dokumenty programowe nauczania religii w warsztacie pracy metodycznej katechety

 - Ks. Jarosław Kowalczyk, Ks. Marek Korgul, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie w kontekście nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

-  Aneta Rayzacher-Majewska, Jak przeprowadzić pomiar dydaktyczny z religii?

 - Michał Małek, Wykorzystanie mediów na katechezie po wprowadzeniu Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 

Boże Narodzenie AD 2019

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granicę nieskończony…”

Wielce Szanowni Członkowie
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
stajemy po raz kolejny zdumieni nad tajemnicą Betlejemskiej Nocy. W małym Dziecięciu odkrywamy wielkiego Boga, który z miłości uniżył samego siebie, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. 
W pasterzach odkrywamy wartości ubóstwa, kształtujące w nas otwarcie na wszystkich potrzebujących. 
W Mędrcach dostrzegamy pokorę, wzywającą nas do uznania prawdy, która jest ponad nami, i głoszenia ją światu.
Życzę w imieniu Zarządu SKP błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości spotkań rodzinnych oraz bogatego w Boże łaski 2020 roku.

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Nasze ostatnie sympozjum:
Media i nauczanie religii


W gościnnym Seminarium Duchownym w Częstochowie
podjęliśmy bardzo aktualny temat odniesień katechezy
do sytuacji współczesnej, w której dominuje elektronika.

Owoce spotkania w najbliższych "Studiach Katechetycznych" - zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Adres internetowy:  https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sk

Konferencje i sympozja katechetyczne 2019


Jesień 2019 roku okazała się obfita w różne spotkania, prelekcje i warsztaty katechetyczne. Katechetyków gościły:
Olsztyn ("W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja"), Kraków ("Co dalej z lekcją religii w szkole?"), Warszawa (konferencja katechetów specjalnych), Lublin ("Medycyna personalizowana dla katechetów i nauczycieli"), Toruń ("Religia w sieci - szansa czy zagrożenie?"), Koszalin ("Edukacja, wychowanie i duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań", Częstochowa ("Eucharystia - tajemnica wyznawana na katechezie"). 

Zachęcamy Organizatorów do ubiegania się o patronat naszego Stowarzyszenia
oraz zapraszania gości z różnych ośrodków naukowych – godne to i naukowo wyróżnione!

Nasze kolejne spotkanie


odbędzie się 22-23 września 2020 r. (wtorek-środa)
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie,
ul. św. Barbary 41 
i poświęcone będzie młodzieży
w Kościele. Przewidujemy obecność katechetyków
z kilku krajów europejskich. Szczegóły wkrótce :)