Program Zjazdu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich w Porszewicach 

Katecheza rodziców w nowej sytuacji społecznej

wtorek, 17 września 2024 r.
od godz. 16.00 – zakwaterowanie
godz. 18.00 – kolacja i spotkanie integracyjne

środa, 18 września 2024 r.
godz. 7.00-9.00 – śniadanie

Seminarium  naukowe
godz. 10.00 – otwarcie i wprowadzenie ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich)
godz. 10.15 – 10.45 – wykład wprowadzający do panelu dyskusyjnego dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB:
Społeczne i edukacyjne aspekty współczesnej pedagogizacji rodziców
godz. 10.45 – 11.00 – przerwa kawowa
godz. 11.00 – 12.45 panel dyskusyjny
- moderator dyskusji ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
-
uczestnicy dyskusji panelowej: dr Joanna Borowicz (nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie, wykładowca w Instytucie Teologicznym w Siedlcach, współautorka podręczników do nauczania religii oraz programów i podręczników do katechezy parafialnej, członkini Diecezjalnej Rady Katechetycznej i Diecezjalnej Komisji ds. programów i podręczników do katechezy parafialnej), ks. dr Damian Broda (doradca metodyczny nauczania religii katolickiej w WOM Bielsko-Biała, nauczyciel religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie, dekanalny wizytator katechetyczny, rejonowy koordynator formacji kandydatów do bierzmowania, wikariusz w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży), rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii św., rodzice młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, rodzice dzieci i młodzieży zbuntowanej
godz. 13.00 – Eucharystia

godz. 14.00 – obiad i przerwa kawowa
godz. 16.30 – WALNE  ZEBRANIE  SKP
godz. 18.00 – prezentacja nowości wydawniczych
godz. 18.15 – nieszpory
godz. 18.30
– kolacja i spotkanie integracyjne 

czwartek, 19 września 2024 r.
godz. 8.00 – Eucharystia

godz. 8.30 – śniadanie
godz. 9.30 – informacje i dyskusja na temat aktualnych problemów w zakresie organizacji nauczania religii i katechezy parafialnej

godz. 10.30 – podsumowanie i zakończenie seminarium naukowego: ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (Przewodniczący SKP)

Zespół roboczy ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole

W czwartek, 14 marca 2024 r., podczas 397. Zebrania Plenarnego KEP biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołali również Zespół roboczy ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole, w skład którego weszło czterech członków Stowarzyszenia Katechetyków Polskich: bp dr hab. Wojciech T. Osial – Przewodniczący Zespołu, bp dr Marek Mendyk, prof. dr hab. Anna Zellma, dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska. Do Zespołu należą również: bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO, bp dr Damian Muskus, bp dr Arkadiusz Trochanowski.

 Gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa,
 Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
 Przewodniczący SKP

Ks. Artur Sepioło, Ks. Jan Kochel, Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej – recenzja

Sięgając po książkę Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej intuicyjnie oczekujemy propozycji pedagogicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Znane jest stwierdzenie, że to rodzina jest pierwszym, a może i najważniejszym środowiskiem katechetycznym w życiu dziecka, przy czym proces wychowania i formacji religijnej wydaje się być zbyt znaczący, by potraktować go jedynie spontanicznie. Myślę, że pierwszym zaskoczeniem może być adresat Elementarza – okazuje się bowiem, że nie jest nim jedynie dziecko, które wraz z poznawaniem scen biblijnych zostaje wprowadzone w świat wartości chrześcijańskich, ale także dorosły, który te wartości zapewne przyjął, jednak ma okazję, by jeszcze raz się nad nimi pochylić. Książka staje się więc z tego względu okazją - wydarzeniem w życiu rodzica i dziecka, w którym wspólnie odpowiadają sobie na pytania związane z wiarą i moralnością. Nie jest to jedynie teoretyczne założenie, bowiem każdy temat obok ilustracyjnej części dla dzieci przedstawiającej przygody Dreptusia i Wychowawcy zawiera też część rozważania słowa Bożego w rytmie Lectio Divina, która może być niezależnie skierowana do dorosłych. Książka stanowi cykl tematyczny z zakresu wychowania, który może stać się przewodnikiem w procesie wychowania dzieci. Ma przejrzystą strukturę 44 tematów po równo rozmieszczonych w 11 rozdziałach. W każdym z nich czytelnik odnajdzie etapy znane z rozważania Lectio Divina, kolejno czytania fragmentów Pisma Świętego (lectio), rozważania (meditatio), modlitwy (oratio) i działania (actio). Każdy temat jest jakimś kroczkiem w codziennej praktyce życia religijnego i społecznego, do czego zachęca propozycja czynu. W tym względzie książka jest pomocą w odpowiedzi na wiele zasadnych pytań dziecka, dlaczego ma zachowywać się w określony sposób i wpływa na dojrzale kształtowane sumienia u najmłodszych. Nie można zapomnieć także o warstwie merytorycznej, gdyż dynamiczna lektura tekstów biblijnych ze świadomym zakotwiczeniem w życiu codziennym tu i teraz sprzyja wzbogaceniu wiedzy biblijnej przez wzbudzenie ciekawości i bliskości Słowa Bożego. Kształt Elementarza sprawia, że jest to książka uniwersalna i co warte podkreślenia - dwukierunkowa: pozwoli ona dziecku zainspirować się dojrzałym życiem chrześcijańskim, zaś dorosłemu lepiej poznać własne dziecko i owocnie z nim rozmawiać - tak by było zaopiekowane pod kątem wiedzy i wychowania. Może się okazać, że podróż Dreptusia i Wychowawcy będzie piękną i długo wspominaną wspólną przygodą rodzica i dziecka.

                                                                                                                          Dominik Ciomek                                                                                                                 


Wspólna droga - różne zadania. Świeccy i duchowni w Kościele.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
27 stycznia 2024 r.

Konferencja Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM
pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
"Żyjąc świadomie - budujesz przyszłość"

28.11.2023 r., Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

44. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Sympozjum pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

„Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy”

17 listopada 2023 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy” organizowana przez Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. 

Konferencję można zobaczyć na https://www.youtube.com/watch?v=62B3dIIOSig

W imieniu organizatorów
ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
dr Aneta Krupka
ks. dr Radosław Mazur

Publikacja

Nowa publikacja

Credo in Ecclesiam. Kościół w katechezie, historii i teologii,
red. R. Ceglarek, M. Borda, Częstochowa 2023.

Namysł nad głównymi treściami związanymi z wiarą w Kościele i wiarą w Kościół jest motywem powstania tej książki i wpisuje się w ciąg podejmowanych refleksji eklezjalnych w kontekście realizowanego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pragnie ona pogłębić wiedzę o Kościele w wymiarze katechetycznym, historycznym i teologicznym (w wybranych obszarach), a zarazem motywować do aktywności we wspólnocie Kościoła.

PARAFIA JUTRA
II KONGRES TEOLOGII PRAKTYCZNEJ
LICHEŃ 18-21 WRZEŚNIA 2023 R.


Celem II Kongresu Teologii Praktycznej organizowanego przez Wydział Teologicznych UKSW, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenie Liturgistów Polskich i Stowarzyszenie Homiletów Polskich była diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

W ramach Kongresu przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczące, między innymi, stanu polskich parafii i katechezy dorosłych, świadomości proboszczów dotyczącej oceny obecnej sytuacji i czekających wyzwań, postrzegania księży przez młodzież.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Ogólnopolskiej Rady Ruchów, Rady ds. Apostolstwa Świeckich. W ramach Kongresu odbyła się prezentacja parafii wyróżnionych w organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną konkursie Aktywna parafia

Nowa publikacja...


Programy nauczania religii w Polsce (1918-1939). Materiały źródłowe, Częstochowa 2023, ss. 735. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera teoretyczne rozważania na temat istoty, celów, zadań i treści szkolnych programów nauczania powstałych w międzywojniu w Polsce, ukazanych na tle koncepcji programowych wypracowanych w tym czasie przez głównych przedstawicieli pedagogiki i dydaktyki oraz katechetyki. Z kolei druga część stanowi unikalny materiał źródłowy, zawiera bowiem programy nauki religii do wszystkich typów szkół wydane w tym okresie, co wydaje się szczególnie ważne i cenne, gdyż dla wielu znawców problemu część znalezionych i opisanych programów w ogóle dotychczas nie była znana (z recenzji bpa dra hab. Wojciecha Osiala i ks. prof. dra hab. Pawła Mąkosy).

Pedagogika tolerancji


W dniach 20-21 X 2022 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie odbyło się w formie hybrydowej ogólnopolskie seminarium popularnonaukowe pt. „Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością”. Stowarzyszenie Katechetyków Polskich objęło patronat honorowym nad tym wydarzeniem. W seminarium aktywnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, reprezentujących różne środowiska naukowe w Polsce.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi relacjami i do fotogalerii:

https://olsztyn.gosc.pl/doc/7897172.Pedagogika-tolerancji

https://opoka.news/seminarium-popularnonaukowe-pedagogia-tolerancji-miedzy-wolnoscia-a-odpowiedzialnosci

Nowa publikacja...


Propozycja, idąca naprzeciw gorącej dziś dyskusji: jaka winna być edukacja seksualna, a raczej wychowanie seksualne? Oto nowa pomoc dla rodziców, nauczycieli i wychowawców - przewodnik wychowania seksualnego, który ukazał się w wydawnictwie "Jedność" pt. Tak dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej.
Składająca się z czterech rozdziałów książka Karoliny i Daniela Heinschów oraz ks. prof. Jana Kochela to udana próba łączenia teologicznych i pedagogicznych aspektów motywujących do tworzenia kultury miłowania. Wartością książki jest ukazanie prawd objawionych, czerpanie z opracowań naukowych i ukierunkowanie na ich praktyczne zastosowanie: formowanie postaw, budowanie relacji, rozwój miłości, wspieranie wzrastania w cnocie czystości oraz stymulowanie podjęcia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka (z recenzji dr hab. Urszuli Dudziak, prof KUL w Lublinie).

Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


Tegoroczny zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbył się w dniach od 20 do 22 września 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach i zgromadził 58 osób. Członkowie Stowarzyszenia podjęli temat: Parafia jutra - wyzwania dla katechezy. Wypracowano wstępne wskazania do dalszych debat prowadzonych w ramach przyszłorocznego spotkania teologów pastoralistów, homiletyków, katechetyków i liturgistów, które odbędzie się w ramach II Kongresu Teologii Praktycznej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia odbyło się również Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
    
Fotorelacja ze spotkania:

"Katecheza wczoraj, dziś i jutro"


Przedstawiciele Stowarzyszenia Katechetyków Polskich wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Katechetycznej "Katecheza wczoraj, dziś i jutro", która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w dniu 18 czerwca 2022 r. Mszy św. na rozpoczęcie przewodniczył honorowy członek SKP ks. Kazimierz kard. Nycz. Jednym z prelegentów była wiceprzewodnicząca Zarządu SKP prof. dr hab. Anna Zellma (UWM Olsztyn), która wygłosiła referat nt. Posługi katechetycznej ks. prof. Radosława Chałupniaka. Wydarzeniu towarzyszyła promocja nowego "Leksykonu katechetycznego".

Leksykon katechetyczny


Ukazał się Leksykon katechetyczny pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza, pierwszy tego typu leksykon w Polsce, liczący ponad 800 stron. To kompendium polskiej myśli katechetycznej, skierowane zarówno do praktyków, jak i teoretyków związanych z dziełem nauczania i wychowania w wierze (katechezy). Pomysł takiego opracowania jest kontynuacją wizji zmarłego w 2020 r. ks. prof. dra hab. Radosława Chałupniaka, któremu zadedykowano to dzieło.

Leksykon został opracowany przez liczne grono badaczy i praktyków skupionych wokół Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i Instytutu Nauk Teologicznych UO. Wśród 126 autorów haseł są przedstawiciele niemal wszystkich krajowych ośrodków naukowych oraz kilku zagranicznych, co gwarantuje interdyscyplinarność i wszechstronność ujęć zawartych w publikacji. Leksykon stanowi opracowanie o charakterze encyklopedycznym, mogące być przewodnikiem w pełnieniu misji ewangelizacyjnej świadków i sług Słowa.

XX Europejskie Forum EuFRES w Wiedniu

Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz liczni przedstawiciele tego stowarzyszenia wzięli udział w obradach XX Europejskim forum nauczania religii w szkołach EuFRES pt. Dialog kultur w Europie – Wyzwanie dla szkolnego nauczania religii, które odbyło się w Wiedniu w dniach 20-24 kwietnia 2022 r.
Zgodnie z tradycją EuFRES w konferencji uczestniczyli naukowcy oraz osoby odpowiedzialne za nauczanie religii w szkołach publicznych w poszczególnych krajach europejskich. EuFRES jest niezależnym gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze szkolnego nauczania religii. Inicjatywa ta, mając początek w środowisku katolickim, pozostaje otwarta na inne wyznania chrześcijańskie.
Podczas XX Konferencji EuFRES odbyła się debata nad problematyką, dotyczącą wkładu szkolnego nauczania religii w kształtowanie więzi europejskich społeczeństw. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia dialogu kultur w Europie, którą przedstawił dr Michael Kuhn z Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Tematykę wkładu nauczania religii do dialogu kultur w Europie podjął prof. Sergio Cicatelli z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Dyskusje w grupach roboczych, które odbyły się po referatach wiodących, zmierzały do wymiany osobistych doświadczeń oraz wypracowania wniosków pedagogiczno-religijnych związanych z tematyką XX Forum.

Nowa publikacja...Charakterystycznym rysem pedagogiki religii wpisującej się w nurt nauk o wychowaniu jest badanie edukacji religijnej, która opiera się na relacjach człowieka z Bogiem. Wymaga działań umożliwiających zrozumienie istoty samej relacji człowieka z Bogiem, a nadto jej znaczenia dla człowieka, po to, by w jego życiu mogło dojść do integracji wymiaru religijnego z innymi jego wymiarami, a zwłaszcza z życiem społecznym i moralnym. To zaś oznacza, że jako dyscyplina nauki pedagogika religii przedstawia konkretną koncepcję pedagogiczną, która jest alternatywą dla edukacyjnych propozycji budowanych na innych zasadach. W realizacji stawianych sobie zadań pedagogika religii korzysta z metod badawczych wypracowanych przez nauki empiryczne, jak i teologiczne oraz z ich dorobku naukowego.

Kolejna publikacja...


Głównym problemem badawczym tej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o normatywny, aktualnie realizowany oraz postulowany kształt wychowania dzieci i młodzieży do służby. Tak sformułowana kwestia stanowi o przedmiocie niniejszej pracy. Składają się na nią podstawy teologiczne, uwa­runkowania pedagogiczne, kontekst społeczno-kulturowy lekcji religii w Polsce, aktualny obraz nauczania religii, a także propozycje zmierzające w kierunku rozwoju procesu
wychowania do służby.

TREŚĆ KSIĄŻKI DO POBRANIA TUTAJ

Nowa publikacja

Ukazało się piąte wydanie „Dydaktyki dla katechetów”
opracowane przez ks. Marka Korgula. Jest to pomoc zarówno dla przygotowujących się do posługi katechetycznej, jak i pełniących ją aktualnie. Może być przydatne przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego.
Wydanie to zostało poszerzone i uzupełnione o aktualne zagadnienia związane ze zmieniającą się sytuacją m. in. w polskim systemie oświaty, pandemią i zdalnym nauczaniem, a także wydaniem nowych dokumentów katechetycznych, zarówno w Kościele powszechnym (Dyrektorium o katechizacji), jak i w Polsce (podstawa programowa i program katechezy). Katecheci otrzymali w tej publikacji wiele propozycji nowych metod, które w znacznym stopniu mogą ubogacić i urozmaicić ich warsztat pracy i posłużyć jeszcze skuteczniejszemu przekazowi wiedzy religijnej. 

Ks. Marek Korgul. Dydaktyka dla katechetów. Świdnica-Legnica 2022. ss. 404. Wydanie V uzupełnione, zaktualizowane.

Nowa publikacja...


Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej.
Niezwykle ważną funkcję w dziele misji nauczycielskiej Kościoła pełnią katecheci. Podejmują oni zadania związane z głoszeniem orędzia zbawczego w ramach systematycznej katechezy realizowanej w głównej mierze w środowisku szkolnym, ale także i w parafii. Posługa, którą pełnią wpływa na kształtowanie wiary i postaw religijnych młodego pokolenia Polaków. Dlatego też Kościół od zawsze troszczył się i zabiegał o należyte przygotowanie katechetów. Wykształcony i kompetentny katecheta, charakteryzujący się zintegrowaną tożsamością jest gwarantem efektywnie prowadzonej katechezy.
Niniejsza rozprawa wpisuje się w nurt katechetycznych badań empirycznych. Główny problem badawczy sformułowany został za pomocą pytania: Jaki jest stan tożsamości i posiadanych kompetencji wśród katechetów diecezji pelplińskiej? W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, za pomocą kwestionariusza ankiety, przeprowadzone zostały badania wśród katechetów tej diecezji. Pozyskane dane pozwoliły zweryfikować, na jakim etapie asymilacji własnej tożsamości znajdują są katecheci diecezji pelplińskiej oraz jaki poziom niezbędnych kompetencji posiadają.

Kolejna publikacja...


Przedmiotem badań przedstawionych w monografii jest komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce z wiernymi i otoczeniem zewnętrznym w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19. Interdyscyplinarne badania zrealizowano w paradygmacie badawczym J. Cardina, obejmującym trzy etapy naukowej eksploracji: widzieć – ocenić – działać. (...) Stosując metodę analizy krytycznej i wnioskowania, dokonano syntetycznej oceny komunikacji Kościoła w hermeneutycznym kluczu trzech podstawowych funkcji Kościoła: prorockiej, kultycznej i pasterskiej. Procedura ta pozwoliła zamknąć trzeci etap badawczy rekomendacjami teologicznopastoralnymi i duszpasterskimi adresowanych do Kościoła katolickiego w Polsce (rozdział V Raportu). Cechą znamienną realizacji w okresie pierwszej fali COVID-19 zarówno funkcji prorockiej, jak i kultycznej była mediatyzacja przepowiadania i sprawowania sakramentów, szczególnie Eucharystii. Przyniosło to nowe sposoby uczestniczenia w kulcie, w liturgii, w sakramentach (Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania) oraz zauważalny trend prywatyzacji wiary. Tym samym postawiło Kościół przed koniecznością poszukiwania nowych form duszpasterstwa.

Link do pobrania monografii tutaj 

Kolejna publikacja:
Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jozepha Ratzingera - Benedykta XVI

Celem monografii jest ukazanie nowej ewangelizacji w rozumieniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Autor posłużył się metodą analizy nauczania kardynała i papieża. Większość tekstów została zaczerpnięta z okresu pontyfikatu, jednak analizie poddano również wcześniejsze wypowiedzi J. Ratzingera, dzięki czemu możliwe było przedstawienie jego myśli na temat nowej ewangelizacji w szerokiej perspektywie czasowej. Książka zawiera pięć rozdziałów. W pierwszym z nich zostały przedstawione obszary nowej ewangelizacji według stopnia zaangażowania w praktykę życia chrześcijańskiego: tradycyjnie chrześcijańskie, dechrystianizujące się i zdechrystianizowane. W rozdziale drugim zostały opisane zasady nowej ewangelizacji: powszechności, nowości i pokory. W rozdziale trzecim zostały ukazane formy nowej ewangelizacji: głoszenie słowa Bożego, liturgię i sakramenty, świadectwo życia chrześcijańskiego, praktykę modlitwy, doświadczenie cierpienia oraz wyraz artystyczny. W rozdziale czwartym zostały przedstawione treści nowej ewangelizacji: nawrócenie, królestwo Boże, Jezus Chrystus oraz życie wieczne. W rozdziale piątym zostały opisane narzędzia nowej ewangelizacji wskazane przez Benedykta XVI: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz środki społecznego przekazu.

Sympozjum
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


W Częstochowie w dniach 21-22 września 2021 r. odbyło się sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Tematem spotkania była refleksja naukowa nad zagadnieniem: Kościół a Młodzież: Młodzież w Kościele – Młodzież bez Kościoła. W spotkaniu brało udział prawie sześćdziesięciu wykładowców katechetyki z Polski. Wśród uczestników byli także członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego KEP na czele z przewodniczącym Komisji – bp. dr. hab. Wojciechem Osialem. Podczas sympozjum wygłoszono referaty. Ks. prof. Sławomir Zaręba w wymiarze socjologicznym zwrócił uwagę na temat: Młodzież a Kościół: przełamywanie instytucjonalnego monopolu. Ks. prof. Dariusz Kurzydło poruszył temat psychologicznych trudności w duszpasterstwie i pracy wychowawczej z młodzieżą. O. dr Emilian Gołąbek zaprezentował temat: Młodzi między radykalną sekularyzacją a świadomą i osobistą wiarą. Naglące wyzwanie dla katechezy – ratować wiarę młodych, natomiast dr Mateusz Tutak wygłosił referat: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14). Odnowa duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce w świetle Adhortacji Christus vivit. Spotkanie było także okazją do podjęcia ożywionej dyskusji na temat współczesnej sytuacji osób młodych. Podkreślano niezwykle szybki dynamizm przemian społecznych i kulturowych, będący wyzwaniem dla całej wspólnoty Kościoła.

Książka doceniona w Watykanie


Monografia prof. ks. prof. dra hab. Zygfryd Glaesera (z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego) i prof. dr hab. Anny Zellma (z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkiego w Olsztynie) pt. Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 2021, ss. 124, bedąca owocem ich wspólnych badań naukowych, została zauważona  – jako godna polecenia – w Watykanie (Vatican News). Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-07/buchtipp-oekumene-paedagogik-papst-franziskus-glaeser-zellma.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-DE

Nowe publikacje

Pedagogika Dobrej Nowiny

Książka podejmuje próbę refleksji nad zagadnieniem pedagogii obecnej na kartach Pisma Świętego. Autorzy pracy zawężają teren swoich badań do tekstów Ewangelii, z których treści widzą możliwość i potrzebę wyprowadzenia założeń pedagogicznego myślenia i działania. Główny problem pracy zawarli w pytaniu: co to znaczy, że współczesne myślenie i pedagogiczne działanie może budować swoje podstawy na wiekowym doświadczeniu chrześcijaństwa? […]

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza

Geneza pedagogiki religii-PL

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss

pełna wersja PL

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pr_pl.pdf


Religious padagogy-ENG

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/view/29/65/158-2


Wysoka ocena za monografię

Jest nam niezmiernie miło podzielić się ogromną radością i sukcesem naukowym w postaci monografii, będącej owocem wspólnych badań naukowych, prowadzonych przez ks. prof. Zygfryda Glesera z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i prof. Annę Zellmę z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Monografia została opublikowana w wydawnictwie z poziomu II: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (Göttingen) z przyznaną liczbą 300 punktów. To bardzo wysokie osiągnięcie naukowe o zasięgu międzynarodowym.

Tytuł monografii: Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2021, ss. 124.

Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Promocja książki została zaplanowana przez Wydawnictwo w Niemczech – na 12 kwietnia 2021 roku.

https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-9783847112808/Glaeser-Zygfryd/Die-%C3%B6kumenische-P%C3%A4dagogik-von-Papst-Franziskus

Zachęcamy do lektury.

Rok 2012 przed domem rekolekcyjnym w Częstochowie

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.